Twiskids Gastouderopvang Oostzaan

Privacy Verklaring

Twiskids Gastouderopvang, gevestigd aan Rietschoot 128, 1511 WN te Oostzaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

                                                

Contactgegevens:

Gastouder: C.M. Loupias-de Hooge

Adres: Rietschoot 128, 1511 WN Oostzaan

Website: www.twiskids.nl

E-mail: info@Twiskids.nl

Telefoon: 06-34340459

 

Twiskids Gastouderopvang verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en omdat:

1)dit voor de uitvoering hiervan noodzakelijk is

2)u deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt

3)dit volgens de Wet Kinderopvang verplicht is

 

Persoonsgegevens die wij van u verwerken:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mail adres

-Voor-en achternaam van uw kind

-Geboortedatum van uw kind

-Huisarts/ Tandarts en Ziektekosten verzekeringsgegevens

-Burgerservicenummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsinformatie die wij in het kinddossier verwerken:

Om de juiste zorg te kunnen bieden aan een gastkind is het noodzakelijk over de volgende gegevens te beschikken: voeding, gezondheid, medicijngebruik, bijzondere afspraken die u wenst vast te leggen, ontwikkelingsgegevens van uw kind

 

Twiskids Gastouderopvang verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

-Wegens wettelijke verplichtingen

-Om u te kunnen bellen, of e-mailen indien dit nodig is

-Om opvangcontracten op te kunnen stellen

-Om uw urenregistraties en betalingen af te kunnen handelen             

-Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren

-Om u een nieuwsbrief te sturen

-Om u te informeren over zaken aangaande de opvang

 

Twiskids Gastouderopvang verwerkt de gegevens van uw kind met de volgende doelen:

-Passende zorg kunnen bieden

-Ongevallen voorkomen

-De ontwikkeling kunnen volgen

-Om u de belevenissen van uw kind tijdens de opvang te laten zien

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Twiskids Gastouderopvang bewaard persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dit betekend in de praktijk dat indien wij u geen diensten meer bieden deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn en vernietigd zullen worden.

Foto’s en video’s zullen u uiterlijk 6 maanden na einde van de opvang in een link toegestuurd worden en daarna uit de systemen van Twiskids Gastouderopvang gewist worden.

Foto’s waarvan u toestemming tot plaatsing op Facebook, Instagram of Website van Twiskids Gastouderopvang heeft gegeven worden eerst verwijderd op uw uitdrukkelijke schriftelijke verzoek.

Foto’s waarop ook eigen kinderen van Gastouder staan zullen in een beveiligd privé album worden bewaard en zonder schriftelijke toestemming niet worden gedeeld.

De bewaartermijn voor de aanwezigheidslijsten, het opvangcontract en de financiele administatie bedraagt 7 jaar in navolging op de eisen van de Belastingdienst.

Alle overige informatie over uw kind zal uiterlijk 6 maanden na het einde van de opvang worden verwijderd uit de systemen van Twiskids Gastouderopvang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Twiskids Gastouderopvang verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij schriftelijke afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en uw privacy te garanderen.

Alleen in nood,- of levensbedreigende situaties delen we persoonsgegevens met de betrokken hulpdiensten zonder schriftelijke toestemming vooraf.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Twiskids Gastouderopvang gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website www.Twiskids.nl.

 

Hoe Twiskids Gastouderopvang uw persoonsgegevens beveiligd

Twiskids Gastouderopvang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: info@twiskids.nl

 

Hoe gaat Twiskids Gastouderopvang om met een datalek

Ondanks onze maatregelen tegen inbreuk op uw privacy kan een datalek ontstaan. Wanneer er vermoeden is van een datalek van de gegevens die in bezit zijn van Twiskids Gastouderopvang, zal er melding gemaakt worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer dit noodzakelijk wordt geacht zullen de betrokken partijen hierover ingelicht worden, afhankelijk van de ernst van het lek.

Voorbeelden van datalek kunnen zijn: Inbraak, papierbak, diefstal of verlies van laptop, diefstal of verlies van telefoon, phising en ransomware, menselijke fout, datalek bij online opslag Strato Highdrive.

Melding en omgang over een lek zal in overleg gaan met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw gegevens blijven van u! Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van U hebben?

Vraag dan gerust een overzicht op.

U mag ons ook vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben, aan te passen,te wissen of over te dragen aan iemand anders.

Stuur uw verzoek naar info@twiskids.nl dan maken wij het zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken voor u in orde.

 

Klachten

Twiskids Gastouderopvang wil u graag op wijzen dat wij bij klachten altijd aanspreekbaar zijn en deze graag zo spoedig mogelijk oplossen. Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

 

 

 

 

google70ff02c8135097d8.html