Twiskids Gastouderopvang Oostzaan

Gastouderopvang en kwaliteit                               

Dat ook opvang thuis veilig en professioneel gebeurd vind ik zeer belangrijk. De kwaliteitseisen en pedagogische doelen die door de wet aan gastouderopvang gesteld zijn dan ook mijn leidraad in mijn werk met de kinderen!

 

Je veilig voelen

Om te zorgen dat uw kind en ik snel met elkaar vertrouwd raken en hij of zij zich thuisvoelt, maak ik, zeker de 1e opvangdagen, regelmatig 1 op 1 tijd vrij om samen met uw kind iets te doen.  Ik toon interesse in een kind en laat merken dat ik er voor hem of haar ben. Ook tijdens de voorzetting van de opvang zorg ik dat ieder kind tijdens de dag regelmatig persoonlijke aandacht krijgt zodat zij zich welkom en thuis voelen. Een complimentje hier, eentje daar, even meespelen en niet even snel een schone pamper om, maar een 1:1 momentje. Door de kleine groep (maximaal 6 kinderen per dag) is hiervoor voldoende ruimte.

 

Persoonlijke uitdagingen en ontwikkeling

Elk kind is anders en elk kind is uniek! Ik vind het belangrijk dat kinderen voelen dat ze zichzelf mogen zijn, met hun unieke eigenschappen. Door goed te observeren en zonodig vragen te stellen, probeer ik erachter te komen wat de interesses zijn van een kind. Ik kan dan speelgoed aanbieden dat hem of haar interesseert en de ontwikkeling stimuleert. In aansluiting hierop biedt ik activiteiten aan die uitdagen tot ontwikkeling zodat het zelfvertrouwen groeit en ze hun grenzen durven verleggen.  Ik help een kind zelfstandig te zijn. Wat hij of zij zelf kan, mag het ook zelf doen, ook als dit meer tijd en extra geduld kost.

 

Samen spelen en dingen doen

Samen dingen doen en beleven is leuk voor uw kind en goed voor zijn ontwikkeling. Samen dingen doen is niet altijd makkelijk. Spelenderwijs krijgen kinderen mee hoe je samen kunt spelen en wat "delen"  is.  We doen regelmatig groepsactiviteiten en spelletjes waarbij "op de beurt" gewacht moet worden of de kindjes moeten elkaar helpen. Ik begeleid ze in de omgang met elkaar en probeer ze bewust te maken van hun eigen gedrag en invloed op anderen en de groep.  Wat kun je van een ander leren? Hoe kun je samen dingen bereiken en hoe ga je respectvol met anderen om? OOK als de meningen verschillen.

Een kind krijgt hier de kans zich op een ontspannen manier te ontwikkelen, maakt kennis met anderen en gaat daarmee relaties en vriendschappen aan.

 

Normen en waarden

Normen en waarden zijn verweven in alles wat we doen of (niet)zeggen. Gedurende een opvang dag komen normen en waarden regelmatig terug in de omgang met elkaar.  Ik vind het belangrijk dat kinderen meekrijgen  hoe je prettig met elkaar omgaat en hoe je je wenselijk gedraagt en begeleid ze hierbij, door vooral zelf zo veel mogelijk een goed voorbeeld te zijn.

Zo praten we met elkaar en schreeuwen niet, al is stemverhef in een groep niet altijd te voorkomen. We luisteren ook naar een ander en laten hem uitspreken. We helpen een ander als we kunnen en houden rekening met elkaars wensen. We doen een ander geen pijn en tonen interesse in anderen.

Bij mij thuis zijn jongens en meisjes, mannen en vrouwen gelijk! Iedereen die een ander niet moedwillig kwaad wil doen, verdient respect, welke godsdienst, achtergrond of uiterlijk iemand ook heeft.

 

Het complete pedagogische werkplan kan op afspraak bij mij thuis ingezien worden.

 

 

 

google70ff02c8135097d8.html